Oceňování podniků, movitých a nemovitých věcí

  • znalecké a odborné posudky v oblasti oceňováni
  • technické poradenství
  • poradenství v oblasti investic
  • činnost účetních poradců
  • výpočty předpokládané hodnoty koncese
Judr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D

Doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.

Soudní znalec v oboru ekonomika se specializací:

  • Oceňování podniku (závodu)

 

Odborný profil znalce

Doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a Provozně-ekonomickou fakultu Mendlovy univerzity. Dále absolvoval na Mendlově univerzitě postgraduální studijní program zaměřený na oceňování podniků. Doktorský studijní program absolvoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tématem disertační práce bylo hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních investic. Je soudním znalcem v oboru ekonomika, se specializací na oceňování podniku (obchodního závodu). Je držitelem certifikátu FIDIC ČR. Je členem Vědecké rady Fakulty stavební VUT v Brně a prezídia Asociace znalců a odhadců ČR. Hovoří anglicky a německy.

Školení

- efektivní příprava, realizace provoz

Cílem školení je upozornit na nejčastější chyby v procesu investiční výstavby veřejných staveb a poskytnout účastníkům doporučení, jak se jim vyhnout. Seznámit účastníky z řad zástupců veřejného sektoru s postupy efektivní volby variant veřejných projektů, přípravy zadání pro projekt, výběru projektanta, dozoru a zhotovitele, využití nástrojů BIM a evakuačních modelů, managementu výstavby a provozování stavebního díla po dokončení.

Kontakt

Doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.
Doubí 201/18, 644 00 Brno
IČ: 66521041

Tel.: + 420 724 232 779
E-mail: 

KMM Investing, s.r.o.
Doubí 201/18. 64400 Brno
IČ: 01380796
DIČ: CZ01380796

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Kr. soudu v Brně, sp. zn. C 77807